img
  • Home
  • / Boeren Meten Water

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water is een intiatief van agrariƫrs en waterschappen om gezamenlijk te meten.

Meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater vergroot de kennis en maakt knelpunten, zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater, inzichtelijk. Een betere kijk op de knelpunten levert meer inzicht in de maatregelen die zowel waterschap als agrariër zouden kunnen nemen. Dit project valt binnen het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, hiermee investeert Europa in zijn platteland.

Downloads


Boeren Meten Water -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen