img

Economische analyses

acacia water

Economische analyses

img

Acacia Water ziet erop toe dat de oplossingen hun volledige potentieel bereiken, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Om te waarborgen dat de oplossing blijft werken nadat het project is voltooid, nemen we tijdens de analysefase alle factoren mee die het succes beïnvloeden. Naast de technische uitvoering van ons advies, kijken we naar de sociale, economische en milieuaspecten van de interventies. Onze experts wegen de verschillende standpunten en meningen nauwkeurig af, wat resulteert in oplossingen die breed worden gedragen en duurzaam zijn.  De integratie en combinatie van (geo)hydrologische en sociaaleconomische aspecten, waarborgt de kwaliteit van het advies van Acacia Water.