img

Veldonderzoek & laboratorium

acacia water

Veldonderzoek & laboratorium

img

Watermanagement begint bij de feiten. Daarvan zijn wij zijn overtuigd. Omdat Acacia Water opereert in het veld, weten onze experts wat er daadwerkelijk speelt. Wij zijn continu bezig met het verzamelen van de juiste data, van de hydrologische eigenschappen tot de sociaaleconomische situatie van het gebied. Onze onderzoekers, academici, laboratoriummedewerkers en veldonderzoekers vertalen deze data in een advies dat daadwerkelijk uitvoervaar is.

In ons gespecialiseerd laboratorium onderzoeken we de chemische samenstelling van water en de specifieke karakteristieken van de bodem. Onze theoretische kennis staat aan de basis van onze geofysische metingen (zoals dualem, EFT/CVES). Het veldwerk omvat een veelvoud van werkzaamheden: van het plaatsen van peilbuizen tot het verrichten van zuurstofmetingen in de bodem. Daarnaast begeleiden we het plaatsen van putten van begin tot eind: van het ontwerpen, tot het uitvoeren van de boringen en het testen van de effectiviteit.