img

Waterkwaliteit

Acacia Water

Waterkwaliteit

img

Het is één van de meest urgente thema’s voor de komende jaren: waterkwaliteit. In 2027 moeten de Nederlandse wateren voldoen aan Europese doelstellingen, de Kaderrichtlijn Water (KRW). Maar voordat ons water hieraan voldoet, is er nog een lange weg te gaan. Onze experts onderscheiden zich door naar de samenhang van het gehele watersysteem te kijken en tegelijkertijd te zoeken naar oplossingen op een lokaal niveau. Dat is relevant omdat de waterkwaliteit in een gebied zelden verbetert door slechts één oplossing. Acacia Water zoekt naar specifieke interventies die zich toespitsen op de verschillende behoeftes van stroomgebieden, polders of percelen. Zo wordt telkens de lokale bron van vervuiling geëlimineerd en komen we steeds een stapje dichter bij een waterkwaliteit waarop we trots kunnen zijn.