img

Beleidsontwikkeling

acacia water

Beleidsontwikkeling

img

Een veranderend klimaat zorgt voor prangende vraagstukken: welke maatregelen zijn nodig om droogte te voorkomen? Hoe kan de rijksoverheid, provincie en waterschap haar (grond)waterbeleid optimaliseren? Acacia Water werkt samen met nationale en regionale overheden om ervoor te zorgen dat het beleid ook werkt in de praktijk. Onze experts ondersteunen het beleidsvormingsproces op inhoudelijke wijze, zodat het resultaat een actuele weergave is van de meeste recente technische innovaties, hydrologische kennis en de praktische oplossingen. Goed beleid moet namelijk niet in de weg staan van vooruitgang, maar juist het pad vrij vrijmaken.