img

Verzilting

acacia water

Verzilting

img

Het grondwater langs de kust wordt steeds zouter. Zeespiegelstijging, periodes van droogte en bodemdaling zorgen dat de druk van zout water toeneemt. Het resultaat? Zoet water wordt steeds schaarser met grote gevolgen voor onze natuur, landbouw en drinkwatervoorzieningen. Toch blijft veel onduidelijk over de manier waarop verzilting zich ontwikkelt en lijkt de oorzaak per gebied te verschillen.

De waterspecialisten van Acacia Water gaan voor elke casus op zoek naar passende oplossingen, in zowel binnen- als buitenland. Acacia Water helpt om het wereldwijde inzicht over verzilting te vergroten en passende oplossingen te vinden – voor beleidsmakers, boeren en burgers.