img

Trainingen & workshops

acacia water

Trainingen & workshops

img

Klimaat- en waterproblematiek zijn urgent, maar oplossingen zijn vaak toegankelijker dan wordt gedacht. Acacia Water voelt een sterke verantwoordelijkheid om de expertise in te zetten juist daar waar de urgentie het grootst is. Dit doen wij onder meer door onze kennis te verspreiden via trainingen, workshops en seminars. Ons werk centreert rondom oplossingen voor de lange termijn middels capacity building, met als nuchter uitgangspunt: geef een mens geen vis, maar een hengel. Dat doen wij door ervoor te zorgen dat lokale partners zelf aan het hoofd staan van het waterbeheer en onafhankelijk van ons kunnen opereren. Zo zorgen zij voor échte impact op de lange-termijn.