img

Bodemdaling

acacia water

Bodemdaling

img

De bodem daalt – vaak door menselijk handelen zoals veenoxidatie, gaswinning, zoutwinning of door onttrekking van grondwater. Dit gebeurt in kustgebieden in de hele wereld en Nederland is geen uitzondering. Op sommige plekken daalt de bodem zelfs met 1 à 2 centimeter per jaar. Consequenties van bodemdaling zijn hogere overstromingsrisico’s, een toename CO2-emissies en schade aan huizen en infrastructuur. In veenweidegebieden ligt een grote klimaatopgave om de CO2-uitstoot significant te reduceren.

Maar een constructieve aanpak van bodemdaling blijft ingewikkeld door de complexe eigenschappen van het fenomeen en de pluriformiteit aan belangen. Acacia Water pakt dit vraagstuk aan als onafhankelijke onderzoeker en adviseur en kijkt voorbij de meningen naar de feiten, door middel van pilots en metingen in het veld. Want in de feiten zit de oplossing, luidt onze overtuiging.