img

Droogte

acacia water

Droogte

img

Nederland en water: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar door aanhoudende periodes van extreme droogte is water geen vanzelfsprekendheid meer. Acacia Water is een pionier in het aankaarten van het droogteprobleem, dat niet alleen in Nederland een uitdaging vormt maar voor de hele wereld. Ons beginsel is simpel: hoe kunnen we water op een slimme manier opvangen, opslaan en duurzaam hergebruiken?

Acacia Water benadert het droogteprobleem op een wetenschappelijke wijze, maar onze oplossingen zijn altijd praktisch. Denk hierbij aan het aanleggen van zoetwaterbuffers, het implementeren van ondergrondse waterbergingen of het verbeteren van waterbeheer door introductie van druppelirrigatie of slimmer doorspoelen van het oppervlaktewater.

Zo betekenen onze resultaten niet alleen iets op papier, maar komen ze tot leven in de praktijk.