img

Duurzame Landbouw

acacia water

Duurzame landbouw

img

De Nederlandse landbouwsector is hard op weg naar een duurzame toekomst. Daar staan wij achter, maar zijn bewust van de uitdagingen die met zo’n grote transitie gepaard gaan. Als onafhankelijk adviseur ambieert Acacia Water een bruggenbouwer te zijn tussen stad en platteland, tussen boer en beleidsmaker, tussen wetenschap en praktijk.

Op zowel nationaal als internationaal niveau. Onze water-, bodem- en economische experts zoeken naar implementeerbare oplossingen voor belangrijke onderwerpen zoals waterbeschikbaarheid, stikstof, bodemdaling of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door boeren en overheden te adviseren over slimme technieken, draagt Acacia Water bij aan een steeds duurzamere sector.