img
  • Home
  • / Experiment met de Zoete Stuw

Experiment met de Zoete Stuw

Experiment met de Zoete Stuw

Eerste succesvolle resultaten uit experimenten van Acacia Water met de Zoete Stuw! De Zoete Stuw: de stuw die gebruik maakt van omgekeerde logica!

Eerste succesvolle resultaten uit experimenten van Acacia Water met de Zoete Stuw! De Zoete Stuw: de stuw die gebruik maakt van omgekeerde logica! Bij een traditionele stuw blijft het zoute water achter in de sloot en wordt het zoete water afgevoerd. Met een zoete stuw wordt juist brak water afgevoerd en blijft het zoete water behouden in de sloot voor irrigatie in de landbouw en natuur.

Acacia Water onderzoekt binnen ZoetopZout wat hydrologisch, technisch en economisch mogelijk is voor de landbouw rond het Lauwersmeer: verzilting- en droogterisico’s worden namelijk steeds urgenter. De Zoete Stuw is slechts één van de oplossingen die binnen Zoet op Zout worden onderzocht, waarmee Acacia Water bijdraagt aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw.

Experiment met de Zoete Stuw -  Acacia Water
Betrokken projecten
Gebruikte Begrippen