img
  • Home
  • / In het veld: CVES & investeringsplannen

In het veld: CVES & investeringsplannen

In het veld: CVES & investeringsplannen

Een geslaagd bezoek! Het Zoet op Zout-team was afgelopen week in Groningen en Friesland om geofysische metingen (CVES) uit te voeren en de risico's van verzilting en droogte-effecten te bespreken met agrariƫrs in het gebied.

Omdat in veel kustgebieden verzilting toeneemt, zijn adaptatiemaatregelen zoals innovatieve drainagetechnieken en ondergrondse opslag kansrijk.

Samen met onze deelnemende agrariërs implementeert Acacia Water meerdere van de adaptatiemaatregelen in het noorden.

Om de effecten van dergelijke maatregelen te monitoren en inzicht te geven in de diepte van het zoet-zout grensvlak binnen landbouwpercelen, zijn meerdere CVES-metingen uitgevoerd. Daarbij worden effecten op gewassen zoals de pootaardappel meegenomen als onderdeel van de investeringsbeslissing: in hoeverre resulteren de systemen in verhoogde opbrengsten en worden kosten bespaard?

Acacia Water werkt aan toekomstperspectieven voor duurzaam ondernemen, door hydrologische kennis met economische aspecten te integreren.

Meer weten? Lees verder op: https://zoetopzout.nl/

#water #verzilting #droogte #duurzamelandbouw #adaptatie #metenisweten #hydrologie #economie #investeren

In het veld: CVES & investeringsplannen -  Acacia Water
Betrokken projecten
Gebruikte Begrippen