img
  • Home
  • / Pitch platformbijeenkomst van Platform Groene Hart Werkt!

Pitch platformbijeenkomst van Platform Groene Hart Werkt!

Pitch platformbijeenkomst van Platform Groene Hart Werkt!

Onze collega Simon van Meijeren heeft een pitch gegeven op de platformbijeenkomst van Platform Groene Hart Werkt! Deze bijeenkomst stond in het teken van circulaire initiatieven in het Groene Hart en bracht een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstituten bij elkaar.

Acacia Water werkt ook in het Groene Hart aan circulair watergebruik. Een voorbeeld hiervan is het vergroenen van de dorpskern van Gemeente Alphen aan den Rijn door de groenvoorziening en groene daken te voorzien van opgevangen regenwater uit een ondergrondse wateropslag.

In de Greenport Boskoop werken we aan een innovatieve waterzuiveringsoplossing waarmee we gewasbeschermingsmiddelen uit het restwater kunnen filteren. Het is de verwachting dat de waterkwaliteit van het water na zuivering geschikt is voor opslag in de ondergrond. Zo komt dit water voor kwekers beschikbaar tijdens perioden van droogte.

Pitch platformbijeenkomst van Platform Groene Hart Werkt! -  Acacia Water
Betrokken projecten
Gebruikte Begrippen