img
  • Home
  • / Programma Kennisevent Zoet op Zout is bekend

Programma Kennisevent Zoet op Zout is bekend

Programma Kennisevent Zoet op Zout is bekend

Maak je klaar voor een zoet én zout avontuur op 8 juni! Het programma voor het Kennisevent Zoet op Zout is bekend.

Op 8 juni nodigen we je uit voor een kennisrijk evenement over waterbeheer in de Waddenregio. Laat je onderdompelen in een dag vol inspiratie en inzichten.

Op donderdag 8 juni wordt het kennisevent Zoet op Zout georganiseerd in de Harmonie in Leeuwarden. Met als thema: 'Toekomst voor de landbouw in het noordelijk zeekleigebied?'

De akkerbouw, en in het bijzonder de pootgoedteelt is van grote economische en maatschappelijke waarde in de Waddenregio. Toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling zet de zoetwatervoorziening onder druk en vergroot het risico op verzilting.

Boeren en beleidsmakers zoeken naar kennis en perspectief hoe hier mee om te gaan. De afgelopen 10 jaar is binnen verschillende projecten kennis verzameld en onderzoek uitgevoerd. Het inzicht dat hier verzameld is, wordt op 8 juni met u gedeeld. Ook staan we stil en discussiëren we met u over hoe nu verder.

Zet 8 juni in uw agenda, het wordt een kennisevent vol interessante workshops, sprekers en de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Programma
10:30 – 11:00 Ontvangst in Schouwburg de Harmonie, Leeuwarden

11:00 – 11:15 Opening door dagvoorzitter Suzanne Blonk
Een terugblik op 10 jaar verziltingsstudie & concrete oplossingen
Jouke Velstra, Directeur Acacia Water

11:15 – 11:30 Het Agrarisch Perspectief - Zoet en Zout op Texel
Interview met Mark Slot, akkerbouwer Zoete Toekomst Texel

11:30 – 12:45 Kennissessies voor innovatie en ontwikkeling

Ronde 1
De keuze tussen horizontale en verticale boringen voor ondergrondse opslag, Hans Merton, Acacia Water
10 jaar zilte landbouw in vogelvlucht, Arjen de Vos, The Salt Doctors
Van Oogst tot Economie: Macro-economie en de agrarische markt in het
Noorden, Irthe Noordegraaf, Acacia Water

Ronde 2
Een hydrologische verkenning van diverse drainage toepassingen, Jouke Velstra, Acacia Water
Toekomstgericht regionaal waterbeheer & modellering, Anne vd Heijden, Acacia Water
Landbouw 2.0: Op Weg naar een Toekomstgerichte Transitie, Alex López Alberola, TUDelft

12:45 – 13:00 Het Wetenschappelijk Perspectief op het vergroten van de
zoetwaterbeschikbaarheid, adaptieve landbouw en
transitiepaden in kustgebieden Dr. Boris van Breukelen, AgriCoast, TUDelft

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 Kennissessies voor innovatie en ontwikkeling

Ronde 1
Ondergrondse Opslag en de Strijd tegen pathogenen en bruinrot, Carina Eisfeld, PhD. TUDelft
Zout en Zoet in de Praktijk: Veldproeven bij SPNA, Carina Rietema, SPNA
Boeren weten als ze water Meten, praktische toepassing van Boeren
Meten Water, Irthe Noordegraaf, Fixeau

Ronde 2
De Zoete Stuw, Anne vd Heijden & Irene de Vries, Acacia Water
Verzilting onder druk van de zeespiegelstijging, nationaal en lokaal
perspectief, Ilja America, Deltares
Antiverziltingsdrainage in het veld, Marte Siebinga, Acacia Water

14:00 – 15:30 Parallelsessie – kick-off van Het Kenniscluster voor verziltingsvraagstukken in Delta’s, Peter Prins en Arjen de Vos

15:30 – 15:45 Toekomstperspectief - Zoetwater Erven op Zilte zeebodem
Lieke Jildou de Jong, Landschapsarchitect

15:45 – 16:00 Discussie en vragen

16:00 - …. Borrel

Programma Kennisevent Zoet op Zout is bekend -  Acacia Water
Betrokken projecten
Gebruikte Begrippen