img
  • Home
  • / Save the date Kennisevent Zoet op Zout 8 juni 2023

Save the date Kennisevent Zoet op Zout 8 juni 2023

Save the date Kennisevent Zoet op Zout 8 juni 2023

Op donderdag 8 juni wordt het kennisevent Zoet op Zout georganiseerd in de Harmonie in Leeuwarden. Met als thema: 'Toekomst voor de landbouw in het noordelijk zeekleigebied?'

De akkerbouw, en in het bijzonder de pootgoedteelt is van grote economische en maatschappelijke waarde in de Waddenregio. Toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling zet de zoetwatervoorziening onder druk en vergroot het risico op verzilting.

Boeren en beleidsmakers zoeken naar kennis en perspectief hoe hier mee om te gaan. De afgelopen 10 jaar is binnen verschillende projecten kennis verzameld en onderzoek uitgevoerd. Het inzicht dat hier verzameld is, wordt op 8 juni met u gedeeld. Ook staan we stil en discussiëren we met u over hoe nu verder.

Zet 8 juni in uw agenda, het wordt een kennisevent vol interessante workshops, sprekers en de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Binnenkort maken we het programma bekend en kun je je inschrijven.

Save the date Kennisevent Zoet op Zout 8 juni 2023 -  Acacia Water
Betrokken projecten
Gebruikte Begrippen