img
  • Home
  • / Zoete Toekomst Texel als Nederlands voorbeeld voor "Water en bodem sturend"

Zoete Toekomst Texel als Nederlands voorbeeld voor "Water en bodem sturend"

Zoete Toekomst Texel als Nederlands voorbeeld voor "Water en bodem sturend"

Zoete Toekomst Texel als Nederlands voorbeeld voor "Water en bodem sturend", aldus Minister Mark Harbers!

Nederland en water: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door aanhoudende periodes van extreme droogte is water geen vanzelfsprekendheid meer. Acacia Water is pionier in het aankaarten van het droogteprobleem. Ons beginsel is simpel: hoe kunnen we water op een slimme manier opvangen, opslaan en duurzaam hergebruiken?

Op Texel ontwikkelt Acacia Water een innovatief systeem waarbij overtollig regenwater wordt opgeslagen, een zoetwaterbel ontstaat en het water in de zomer gebruikt kan worden om bij te dragen aan duurzame landbouw (https://www.zoetetoekomsttexel.nl/).

Om ervoor te zorgen dat ondergrondse opslag ook voordelen kan opleveren voor de landbouw en natuur in andere gebieden, werken we in Zoet op Zout (https://zoetopzout.nl/) aan opschaling en uitrol in de gehele Waddenregio. Niet alleen in de akkerbouw, maar ook in de (glas)tuinbouw in Boskoop dragen wij bij aan beschikbaarheid van water in droge perioden uit ondergrondse opslag!

Meer weten over onze projecten en ondergrondse opslag? Stuur een mailtje naar info@acaciawater.com en volg onze pagina voor de nieuwste ontwikkelingen (Acacia Water B.V. op LinkedIn)!

#water #grondwater #droogte #verzilting #duurzaam #landbouw #beleid #innovatie

Lees verder in het artikel van Minister Harbers op LinkedIn: Water en bodem sturend, wat betekent dat eigenlijk?

Zoete Toekomst Texel als Nederlands voorbeeld voor
Betrokken projecten
Gebruikte Begrippen