img
  • Home
  • / Boeren Meten Water Groningen

Boeren Meten Water Groningen

Boeren Meten Water Groningen

Boeren Meten Water is een intiatief van agrariƫrs en waterschappen om gezamenlijk te meten.

Meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater vergroot de kennis en maakt knelpunten, zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater, inzichtelijk. Een betere kijk op de knelpunten levert meer inzicht in de maatregelen die zowel waterschap als agrariër zouden kunnen nemen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer info op: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl en https://boerenmetenwater.nl/

Downloads


Boeren Meten Water Groningen -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen