img
  • Home
  • / Capaciteit en beleid voor MAR in Bangladesh

Capaciteit en beleid voor MAR in Bangladesh

Capaciteit en beleid voor MAR in Bangladesh

De wereldwijd erkende techniek ‘Managed Aquifer Recharge’ waarbij water ondergronds wordt opgeslagen wint aan populariteit in Bangladesh.

Acacia Water werkt sinds 2009 samen met Dhaka University aan MAR en ontwikkeld in dit project nieuwe ontwerpen en beleid voor een bredere toepassing in Bangladesh.

Downloads


Capaciteit en beleid voor MAR in Bangladesh -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen