img
  • Home
  • / Inventarisatie Maatschappelijke Kosten Baten Analayse bodemdaling Nederland

Inventarisatie Maatschappelijke Kosten Baten Analayse bodemdaling Nederland

Inventarisatie Maatschappelijke Kosten Baten Analayse bodemdaling Nederland

Acacia Water heeft een inventarisatie gedaan van bestaande maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) met betrekking tot bodemdaling in Nederland.

Acacia Water heeft een inventarisatie gedaan van bestaande maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) met betrekking tot bodemdaling in Nederland. Het doel van de inventarisatie was om inzicht te krijgen in de beschikbare kennis en bestaande kennislacunes over de kosten en baten van bodemdaling, aangezien dit een grote uitdaging is in Nederland. Verschillende ministeries in Nederland achtten het daarom nodig om de (maatschappelijk) economische effecten van mogelijke maatregelen te onderzoeken. Acacia Water gaf advies op basis van de inventarisatie over mogelijke verantwoordelijkheden van de betrokken stakeholders en aanstaande stappen.Inventarisatie Maatschappelijke Kosten Baten Analayse bodemdaling Nederland -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen