img
  • Home
  • / Milieurisicobeoordeling & ecosysteem kartering in Zuid-Sudan

Milieurisicobeoordeling & ecosysteem kartering in Zuid-Sudan

Milieurisicobeoordeling & ecosysteem kartering in Zuid-Sudan

Acacia Water werkt samen met Wetlands International Kenya in Zuid-Sudan aan het "Protracted Crisis Horn of Africa Project".

Acacia Water werkt samen met Wetlands International Kenya in Zuid-Sudan aan het "Protracted Crisis Horn of Africa Project". Het uiteindelijke doel van het project is gemeenschapsstabiliteit en veerkracht door strategische interventies voor voedselzekerheid, waterzekerheid en rampenrisicovermindering. Het gepubliceerde rapport combineert een milieurisicobeoordeling met het in kaart brengen van ecosystemen.Milieurisicobeoordeling & ecosysteem kartering in Zuid-Sudan -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen