img
  • Home
  • / Quick Scan Verziltingsrisico voor openbaar groen in Leiden en omstreken

Quick Scan Verziltingsrisico voor openbaar groen in Leiden en omstreken

Quick Scan Verziltingsrisico voor openbaar groen in Leiden en omstreken

Een belangrijke maatregel voor het tegengaan van hittestress, is het realiseren van meer groen in stedelijk gebied.

Een belangrijke maatregel voor het tegengaan van hittestress, is het realiseren van meer groen in stedelijk gebied. Door klimaatverandering zal de verdamping door groen in de zomerperioden toenemen, terwijl de grondwaterstanden in droge perioden kan dalen. Acacia water heeft voor Gemeente Leiden de verziltingsrisico’s inzichtelijk gemaakt voor het openbaar groen, voor een huidig en toekomstig scenario.

Downloads


Quick Scan Verziltingsrisico voor openbaar groen in Leiden en omstreken -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen