img
  • Home
  • / Toetsing LHM 4.1

Toetsing LHM 4.1

Toetsing LHM 4.1

Acacia Water voert in samenwerking met HKV lijn in water en Berendrecht Consultancy de toetsing van het Landelijk Hydrologisch modelinstrumentarium (LHM 4.1) uit voor Rijkswaterstaat.

Deze toets is nodig om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en betrouwbaarheid van het LHM 4.1. Acacia Water richt zich bij de validatie op het aspect van de interne verzilting. Hiervoor herhalen we de eerder uitgevoerde toetsingsmethode (toetsing op zoutvrachtbalansen), maar hebben we ook aanvullende analyses uitgevoerd om meer inzicht in het zouttransport te verkrijgen.

Downloads


Toetsing LHM 4.1 -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen