img
  • Home
  • / AgriMAR Bangladesh

AgriMAR Bangladesh

AgriMAR Bangladesh

In de kustzone van Bangladesh is irrigeren moeilijk vanwege de verzilting in het oppervlakte- en grondwater.

In de kustzone van Bangladesh is irrigeren moeilijk vanwege de verzilting in het oppervlakte- en grondwater. Door de moessonregens op te vangen en ondergronds op te slaan komt water beschikbaar voor de landbouw. In dit project heeft Acacia Water in opdracht van ICCO en Saline Farming een AgriMAR aangelegd op een zilt proefperceel.

Downloads


AgriMAR Bangladesh -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen