img
  • Home
  • / Deltadrip Zeeland

Deltadrip Zeeland

Deltadrip Zeeland

Zeeland kent een sterke verziltingsdruk waardoor de landbouw onder druk staat.

Zeeland kent een sterke verziltingsdruk waardoor de landbouw onder druk staat. In Deltadrip wordt onderzocht hoeveel water bespaard kan worden door gebruik van druppelslangen. De proeven worden uitgevoerd op de percelen van Maatschap Waverijn, een gangbaar akkerbouwbedrijf. Dit project valt binnen het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, hiermee investeert Europa in zijn platteland.

Downloads


Deltadrip Zeeland -  Acacia Water
Gebruikte Begrippen