img
  • Home
  • / HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping

Wellen en piping, een fenomeen waarbij zandlagen in de dijk functioneren als ondergrondse watergangen, zijn een risico voor de waterveiligheid in ons land.

Wellen en piping, een fenomeen waarbij zandlagen in de dijk functioneren als ondergrondse watergangen, zijn een risico voor de waterveiligheid in ons land. Bij hoogwater neemt hierdoor de kans op dijkdoorbraken toe. Om inzicht in het proces van piping te vergroten heeft Acacia Water samen met Waterschap Rivierenland het gedrag van grondwater in dijken onderzocht.

Downloads


HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping -  Acacia Water
Betrokken nieuws
Gebruikte Begrippen