Project DeltaDrip succesvol voor Zeeuwse agrariërs!
  • Home
  • / Project DeltaDrip succesvol voor Zeeuwse agrariërs!

Project DeltaDrip succesvol voor Zeeuwse agrariërs!

Project DeltaDrip succesvol voor Zeeuwse agrariërs!

In het project DeltaDrip is onderzoek gedaan naar het efficiënt omgaan met water en nutriënten met behulp van druppelirrigatie. Dit bleek een succes!

In het project DeltaDrip is onderzoek gedaan naar het efficiënt omgaan met water en nutriënten met behulp van druppelirrigatie. Dit bleek een succes! Ondanks dat het project zelf inmiddels is afgesloten, gebruiken de Zeeuwse landbouwers het geïntroduceerde systeem nog steeds. Dankzij de druppelirrigatie zien ze gezonder blad, grotere aren en langer stro in de wintertarwe (zie foto). De oogst zal hierdoor naar verwachting hoger zijn. Een ander voordeel van deze innovatie is dat de boeren droge periodes kunnen overbruggen.

Project DeltaDrip is opgezet in samenwerking met Delphy, LBI, ZLTO, ProvincieZeeland om in Zeeland te onderzoeken of (ondergrondse) druppelirrigatie en fertigatie een alternatief zijn voor de huidige methode van watergift via haspelberegening. Bij druppelirrigatie wordt de juiste hoeveelheid water, en bij fertigatie ook meststoffen, toegediend op het moment dat de plant het nodig heeft. Dit heeft tot doel de landbouw toekomstbestendig te maken door efficiënter watergebruik en minder gebruik van meststoffen.

Project DeltaDrip succesvol voor Zeeuwse agrariërs! -  Acacia Water