img

Projecten

A4Labs - Arid African Alluvial Aquifers -  Acacia Water

A4Labs - Arid African Alluvial Aquifers

A4Labs – Arid African Alluvial Aquifers – heeft tot doel het landbouwpotentieel van Sub-Sahara Afrika te ontwikkelen door de waterzekerheid te verbeteren en landbouwsystemen beter in staat te stellen om te gaan met watervariatie.

Kenya Arid Lands Disaster Risk Reduction -  Acacia Water

Kenya Arid Lands Disaster Risk Reduction

In de droge gebieden van Noord-Kenia is neerslag schaars en zijn nomadische gemeenschappen kwetsbaar in jaren van droogte.

Boeren Meten Water -  Acacia Water

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water is een intiatief van agrariërs en waterschappen om gezamenlijk te meten.

Managed Aquifer Recharge in Libanon -  Acacia Water

Managed Aquifer Recharge in Libanon

Libanon heeft op papier een positieve waterbalans, maar in de praktijk is het tekort aan irrigatiewater duidelijk zichtbaar.

Gemeentelijk grondwatermeetnet Hendrik Ido Ambacht -  Acacia Water

Gemeentelijk grondwatermeetnet Hendrik Ido Ambacht

De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft sinds november 2013 een grondwatermeetnet.

Capaciteit en beleid voor MAR in Bangladesh -  Acacia Water

Capaciteit en beleid voor MAR in Bangladesh

De wereldwijd erkende techniek ‘Managed Aquifer Recharge’ waarbij water ondergronds wordt opgeslagen wint aan populariteit in Bangladesh.