img

Projecten

Nispenpark Hillegom -  Acacia Water

Nispenpark Hillegom

Stedelijk groen concurreert de afgelopen jaren sterk met nieuwe woningen.

Akkerranden in de Drentsche Aa -  Acacia Water

Akkerranden in de Drentsche Aa

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is een bron van drinkwater, maar drinkwaternormen voor gewasbeschermingsmiddelen worden regelmatig overschreven.

Burqaa Initiative Ethiopia – Dabena and Hakim Gara Integrated Water Balancing and Livelihood Improvement Project -  Acacia Water

Burqaa Initiative Ethiopia – Dabena and Hakim Gara Integrated Water Balancing and Livelihood Improvement Project

Acacia Water ondersteunt WorldVision bij het ‘waterbalansen’ van twee van Heinekens brouwerijen in Ethiopië, waarbij wordt gestreefd om 150% van het watervolume dat momenteel de brouwerij verlaat te 'compenseren' of vast te houden en op te slaan in het stroomgebied zelf door middel van verbeterde bodem- en landbewerking, waterbufferingsmaatregelen en infiltratieverbetering.

Training for Climate Resilient Water Supply Program (CRWSP) 2050 – WaterWorX programma -  Acacia Water

Training for Climate Resilient Water Supply Program (CRWSP) 2050 – WaterWorX programma

Binnen het WaterWorx-programma (2017-2030) heeft Acacia Water in de afgelopen jaren trainingen verzorgd aan een aantal waterbedrijven in ontwikkelingslanden voor het opstellen van klimaatbestendige watervoorzieningsprogramma's (CRWSPs) richting 2050.

Geofysische kartering Prins Hendrik Zanddijk -  Acacia Water

Geofysische kartering Prins Hendrik Zanddijk

Met geofysische metingen (DUALEM en ERT) is inzicht verkregen in de huidige zoet/zout verdeling in de ondergrond.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer bij VOCL verontreiniging in Oss -  Acacia Water

Gebiedsgericht grondwaterbeheer bij VOCL verontreiniging in Oss

Acacia Water voert stoftransportberekeningen uit ten behoeve van het opstellen van een gebiedsgericht grondwaterbeheerplan voor een VOCL verontreiniging in de gemeente Oss. Dit project wordt getrokken door Bioclear Earth.