img

Projecten

Meetnet Ouwe Gouwe Zuid -  Acacia Water

Meetnet Ouwe Gouwe Zuid

Acacia Water richt een nieuw meetnet in voor de gemeente Gouda. In de wijk Ouwe Gouwe hebben rioleringswerkzaamheden en straatverhogingen mogelijk invloed op de grondwaterstanden.

Zoetwater in de kop van de Betuwe -  Acacia Water

Zoetwater in de kop van de Betuwe

Waterschap Rivierenland is op zoek naar de mogelijkheden voorzoetwatermaatregelen.

Geohydrologische modellen voor drinkwatervoorziening -  Acacia Water

Geohydrologische modellen voor drinkwatervoorziening

Het drinkwaterbedrijf Oasen beheert verschillende geohydrologische modellen om de grondwaterstroming en grondwaterstandsveranderingen rond hun waterwinningslocaties te kunnen modelleren.

AgriMAR Bangladesh -  Acacia Water

AgriMAR Bangladesh

In de kustzone van Bangladesh is irrigeren moeilijk vanwege de verzilting in het oppervlakte- en grondwater.

Natural Resources Management in Sudan -  Acacia Water

Natural Resources Management in Sudan

Het Taadoud-programma werkt aan het verbeteren van Natural Resources Management (NRM) in de vijf staten van Darfur, Sudan.

Duurzaam water in Harar, Ethiopië -  Acacia Water

Duurzaam water in Harar, Ethiopië

‘Sustainable Water Services for Harar’ is een samenwerking tussen onder meer Heineken Breweries S.C., Vitens Evides International B.V., Harar Town Water Supply e.a. en Acacia Water.