img

Projecten

Zoete Toekomst Texel -  Acacia Water

Zoete Toekomst Texel

De Texelse boeren zijn voor hun zoetwatervoorziening afhankelijk van regenwater.

Kansen voor Kleinschalige wateropslag in Westelijke Sahel -  Acacia Water

Kansen voor Kleinschalige wateropslag in Westelijke Sahel

Acacia Water, in samenwerking met Aidenvironment (RAIN), MetaMeta, IHE Delft & anderen, werkt aan een onderzoek naar het operationaliseren van kleinschalige wateropslaginitiatieven met als doel waterzekerheid te bieden in de Westelijke Sahel.

Geohydrologische modellen voor drinkwatervoorziening -  Acacia Water

Geohydrologische modellen voor drinkwatervoorziening

Het drinkwaterbedrijf Oasen beheert verschillende geohydrologische modellen om de grondwaterstroming en grondwaterstandsveranderingen rond hun waterwinningslocaties te kunnen modelleren.

Duurzaam water in Harar, Ethiopië -  Acacia Water

Duurzaam water in Harar, Ethiopië

‘Sustainable Water Services for Harar’ is een samenwerking tussen onder meer Heineken Breweries S.C., Vitens Evides International B.V., Harar Town Water Supply e.a. en Acacia Water.

Verbetering grondwaterboring in Afar en Tigray, Ethiopië -  Acacia Water

Verbetering grondwaterboring in Afar en Tigray, Ethiopië

In Ethiopië is grondwater een belangrijke bron voor de watervoorziening.

AgriMAR Bangladesh -  Acacia Water

AgriMAR Bangladesh

In de kustzone van Bangladesh is irrigeren moeilijk vanwege de verzilting in het oppervlakte- en grondwater.