img

Projecten

Kansen voor Kleinschalige wateropslag in Westelijke Sahel -  Acacia Water

Kansen voor Kleinschalige wateropslag in Westelijke Sahel

Acacia Water, in samenwerking met Aidenvironment (RAIN), MetaMeta, IHE Delft & anderen, werkt aan een onderzoek naar het operationaliseren van kleinschalige wateropslaginitiatieven met als doel waterzekerheid te bieden in de Westelijke Sahel.

Boeren Meten Water -  Acacia Water

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water is een intiatief van agrariërs en waterschappen om gezamenlijk te meten.

Monitoringsnetwerk Schokland -  Acacia Water

Monitoringsnetwerk Schokland

Schokland draagt door zijn unieke cultuurhistorie en natuur de status ‘werelderfgoed’.

Nispenpark Hillegom -  Acacia Water

Nispenpark Hillegom

Stedelijk groen concurreert de afgelopen jaren sterk met nieuwe woningen.

Participatieve monitoring Delfland -  Acacia Water

Participatieve monitoring Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt actief aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het Westland.

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping -  Acacia Water

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping

Wellen en piping, een fenomeen waarbij zandlagen in de dijk functioneren als ondergrondse watergangen, zijn een risico voor de waterveiligheid in ons land.