img

Projecten

Milieurisicobeoordeling & ecosysteem kartering in Zuid-Sudan -  Acacia Water

Milieurisicobeoordeling & ecosysteem kartering in Zuid-Sudan

Acacia Water werkt samen met Wetlands International Kenya in Zuid-Sudan aan het "Protracted Crisis Horn of Africa Project".

Onderwijsontwikkeling Jordanië -  Acacia Water

Onderwijsontwikkeling Jordanië

Acacia Water heeft als doel de capaciteit van TVET's (vergelijkbaar met MBO-scholen) in de tuinbouwsector in Jordanië te ondersteunen en te versterken.

Participatieve monitoring Delfland -  Acacia Water

Participatieve monitoring Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt actief aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het Westland.

Optimalisatie watergebruik in Oeganda -  Acacia Water

Optimalisatie watergebruik in Oeganda

Water- en voedselzekerheid kunnen de stabiliteit in het Dopeth stroomgebied versterken.

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping -  Acacia Water

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping

Wellen en piping, een fenomeen waarbij zandlagen in de dijk functioneren als ondergrondse watergangen, zijn een risico voor de waterveiligheid in ons land.

Waterveiligheid in Sub-Sahara Afrika -  Acacia Water

Waterveiligheid in Sub-Sahara Afrika

Door goed gebruik te maken van de lokale rivieren kan veel water beschikbaar worden gemaakt in Sub-Sahara Afrika.