img

Projecten

Deltadrip Zeeland -  Acacia Water

Deltadrip Zeeland

Zeeland kent een sterke verziltingsdruk waardoor de landbouw onder druk staat.

Zoete Toekomst Texel -  Acacia Water

Zoete Toekomst Texel

De Texelse boeren zijn voor hun zoetwatervoorziening afhankelijk van regenwater.

Participatieve monitoring Delfland -  Acacia Water

Participatieve monitoring Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt actief aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het Westland.

Boeren Meten Water -  Acacia Water

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water is een intiatief van agrariƫrs en waterschappen om gezamenlijk te meten.

Quick Scan Verziltingsrisico voor openbaar groen in Leiden en omstreken -  Acacia Water

Quick Scan Verziltingsrisico voor openbaar groen in Leiden en omstreken

Een belangrijke maatregel voor het tegengaan van hittestress, is het realiseren van meer groen in stedelijk gebied.

Toetsing LHM 4.1 -  Acacia Water

Toetsing LHM 4.1

Acacia Water voert in samenwerking met HKV lijn in water en Berendrecht Consultancy de toetsing van het Landelijk Hydrologisch modelinstrumentarium (LHM 4.1) uit voor Rijkswaterstaat.

  • 1