img

Projecten

Deltadrip Zeeland -  Acacia Water

Deltadrip Zeeland

Zeeland kent een sterke verziltingsdruk waardoor de landbouw onder druk staat.

Zoete Toekomst Texel -  Acacia Water

Zoete Toekomst Texel

De Texelse boeren zijn voor hun zoetwatervoorziening afhankelijk van regenwater.

Geohydrologische modellen voor drinkwatervoorziening -  Acacia Water

Geohydrologische modellen voor drinkwatervoorziening

Het drinkwaterbedrijf Oasen beheert verschillende geohydrologische modellen om de grondwaterstroming en grondwaterstandsveranderingen rond hun waterwinningslocaties te kunnen modelleren.

Zoetwater in de kop van de Betuwe -  Acacia Water

Zoetwater in de kop van de Betuwe

Waterschap Rivierenland is op zoek naar de mogelijkheden voorzoetwatermaatregelen.

Monitoringsnetwerk Schokland -  Acacia Water

Monitoringsnetwerk Schokland

Schokland draagt door zijn unieke cultuurhistorie en natuur de status ‘werelderfgoed’.

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping -  Acacia Water

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping

Wellen en piping, een fenomeen waarbij zandlagen in de dijk functioneren als ondergrondse watergangen, zijn een risico voor de waterveiligheid in ons land.