img

Projecten

Deltadrip Zeeland -  Acacia Water

Deltadrip Zeeland

Zeeland kent een sterke verziltingsdruk waardoor de landbouw onder druk staat.

Zoete Toekomst Texel -  Acacia Water

Zoete Toekomst Texel

De Texelse boeren zijn voor hun zoetwatervoorziening afhankelijk van regenwater.

Boeren Meten Water -  Acacia Water

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water is een intiatief van agrariërs en waterschappen om gezamenlijk te meten.

Monitoringsnetwerk Schokland -  Acacia Water

Monitoringsnetwerk Schokland

Schokland draagt door zijn unieke cultuurhistorie en natuur de status ‘werelderfgoed’.

Nispenpark Hillegom -  Acacia Water

Nispenpark Hillegom

Stedelijk groen concurreert de afgelopen jaren sterk met nieuwe woningen.

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping -  Acacia Water

HWBP Waterschap Riverenland – risico op piping

Wellen en piping, een fenomeen waarbij zandlagen in de dijk functioneren als ondergrondse watergangen, zijn een risico voor de waterveiligheid in ons land.