img

Projecten

Onderzoek naar waterbesparende irrigatietechnieken -  Acacia Water

Onderzoek naar waterbesparende irrigatietechnieken

Door klimaatverandering komen extreme weersomstandigheden steeds vaker voor. Daarvan ondervindt ook de landbouw problemen: zowel wateroverlast als watertekort leiden in Nederland tot complicaties. Tegelijkertijd staat de beschikbaarheid van zoetwater met name in de zomer onder druk. Het is dus zaak tijdens droge periodes het aanwezige water zo zuinig en efficiënt mogelijk toe te passen. 

Water harvesting explorer webtool -  Acacia Water

Water harvesting explorer webtool

In opdracht van de Wereld Bank hebben Acacia Water, Samen met AidEnvironment, MetaMeta, WOCAT en IHE Delft de eerste versie van de Water Harvesting Explorer webtool ontwikkeld, een decision support tool om kansen voor kleinschalige water harvesting interventies te identificeren.

SWAT modellering Geuldal - Water vasthouden en vertragen -  Acacia Water

SWAT modellering Geuldal - Water vasthouden en vertragen

Bodem als levende spons & vegetatie als buffer en rem van water. Het onderzoek 'Water vasthouden en vertragen in het Geuldal’ in samenwerking met Bureau Stroming, H+N+S Landschapsarchitecten en Acacia Water is uitgevoerd in opdracht van de coalitie Natuurkracht.

Deltadrip Zeeland -  Acacia Water

Deltadrip Zeeland

Zeeland kent een sterke verziltingsdruk waardoor de landbouw onder druk staat.

Zoete Toekomst Texel -  Acacia Water

Zoete Toekomst Texel

De Texelse boeren zijn voor hun zoetwatervoorziening afhankelijk van regenwater.

Geohydrologische modellen voor drinkwatervoorziening -  Acacia Water

Geohydrologische modellen voor drinkwatervoorziening

Het drinkwaterbedrijf Oasen beheert verschillende geohydrologische modellen om de grondwaterstroming en grondwaterstandsveranderingen rond hun waterwinningslocaties te kunnen modelleren.