img

Projecten

Integraal waterbeheer in de Rio Frío en Rio Sevilla stroomgebieden in Colombia, en de ontwikkeling van een Decision Support Systeem -  Acacia Water

Integraal waterbeheer in de Rio Frío en Rio Sevilla stroomgebieden in Colombia, en de ontwikkeling van een Decision Support Systeem

De verschillende watergebruikers in de Río Frío en Río Sevilla stroomgebieden in de Magdalena-regio worden steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van zowel waterkwantiteit als -kwaliteit.

Bodemdaling in de Krimpenerwaard -  Acacia Water

Bodemdaling in de Krimpenerwaard

De bodem van de Krimpenerwaard daalt. Dat gecombineerd met veranderd ruimtegebruik, zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden over de wijze waarop we met de bodem omgaan.

Deltadrip Zeeland -  Acacia Water

Deltadrip Zeeland

Zeeland kent een sterke verziltingsdruk waardoor de landbouw onder druk staat.

UNICEF Grondwater kartering Ethiopië -  Acacia Water

UNICEF Grondwater kartering Ethiopië

Acacia Water heeft een consortium geleid dat in Ethiopië heeft gezocht naar 20 geschikte locaties voor diepe grondwaterputten.

Inventarisatie Maatschappelijke Kosten Baten Analayse bodemdaling Nederland -  Acacia Water

Inventarisatie Maatschappelijke Kosten Baten Analayse bodemdaling Nederland

Acacia Water heeft een inventarisatie gedaan van bestaande maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) met betrekking tot bodemdaling in Nederland.

Opvangen opslaan gebruiken Jordanië -  Acacia Water

Opvangen opslaan gebruiken Jordanië

In een waterschaars land als Jordanië zijn klimaatverandering en overexploitatie van grondwater grote uitdagingen.